สวัสดี ! คุณอยากทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสไหม ?
Salut ! Tu veux tester tes connaissances au sujet de la France ?
Go!
Appuyez sur ENTRÉE
Bravo ! Ton score est de {{var_score}}!
เก่งมาก ! คุณได้ {{var_score}} คะแนน

อย่าลืมแชร์ผลคะแนนของคุณเพื่อลุ้นของรางวัลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส !
N'oublie pas de partager ton résultat pour tenter de gagner des cadeaux en lien avec la France !
again
Appuyez sur ENTRÉE